FAQliga frågor

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar.

Hur engagerar jag mig fackligt?

Hur startar vi en förening?

Vem är facklig representant på min domstol?

Jag är inte nöjd med min lönerevision. Vad gör jag?

Vad gör jag om min anställning hotas?