Utbildning

Saco-S Domstol anser att det är viktigt att notarietjänstgöringen verkligen blir en utbildningstjänst

Publicerad: Fredag 21 okt 2016

Senast uppdaterad: Fredag 21 okt 2016

Som ett komplement till det dagliga arbetet vid domstolen och den utbildning som erbjuds i Domstolsverkets regi bör tjänstgöringen även innehålla kontinuerlig utbildning. I Notarienämndens föreskrifter om notarietjänstgöring vid domstol (DVFS 2013:1) anges också att notarien ska beredas tillfälle att delta i utbildning och studiebesök som är till nytta för tjänstgöringen.