MÅNDAG 16 SEPTEMBER

Seminarium Varför räcker tiden inte till? Om nationell och lokal resursfördelning till undervisning och forskning

13:00 - 17:00

SULFs förbundsdirektör Git Claesson Pipping kommer till Karlstads universitet. Hon berättar om den nationella och lokala resursfördelningen till undervisning och forskning och varför tiden räcker inte till.

Vi återkommer med mer information framgent.