Styrelsen

Här finner ni kontaktinformation till styrelsen för Saco-S vid Karlstads universitet.

Publicerad: Måndag 4 dec 2017

Senast uppdaterad: Lördag 9 dec 2017

Ordförande

Mats Nilsson Mats Nilsson

 Universitetslektor i kulturgeografi, Fil. D.

 Ordf. för Sulf-föreningen vid Karlstads universitet

 Kontakt information

 

Ledamöter

Anders Johansson

Anders Johansson

Universitetsadjunkt i matematik

Kontakt information

Anna Lindholm

Anna Lindholm

Doktorand i svenska som andraspråk

Kontakt information

T

Thomas Bragefors

Utbildningshandläggare/examen

Kontakt information

Jörg Pareigis

Jörg Pareigis

Lektor i företagsekonomi

Kontakt information

Linda Ryan Bengtsson

Linda Ryan Bengtsson

Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Kontakt information

Martin Österling

Martin Österling

Docent i biologi

Kontakt information

 Henrik Ullsten

Henrik Ullsten

Lektor i kemiteknik

Kontakt information

 Nadja Neumann

Nadja Neumann

Förlagsredaktör

Kontakt information

 Therése Broman

Therése Broman

Utbildningssamordnare

Kontakt information