FREDAG 11 MARS

Basutbildning för nya arbetsplatsombud

10:00 - 16:00

Samordnare för dagen är avdelningsstyrelsen Södra Mälardalen Östergötland.

Utbildningstillfälle i Norrköping för nya arbetsplatsombud för att ge en grund kring avtal, processer och roller.