Månadens fråga - om lön

I maj ställde vi en ny fråga till alla medlemmar. Här ser du resultatet av svaren.

Publicerad: Torsdag 14 jun 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 14 jun 2018

För att det ska gå enkelt och snabbt att besvara månadens fråga ställer vi med avsikt en enda fråga per gång. Frågan utgick även denna gång från en av våra ledstjärnor: Jag förstår varför jag har den lön jag har - här. Enligt vårt RALS-avtal ska lönesättande chef tydligt kunna redogöra för sin bedömning av medarbetarens prestation och hur lönesättningen kopplas ihop med denna. Styrelsen noterar att enkätdeltagandet denna gång var ca 50 % och att det verkar som att förståelsen är hög när det gäller den egna lönenivån. Stämmer det? Hur hade det sett ut om ännu fler hade svarat?

Har du funderingar och synpunkter - välkommen att kontakta ditt ombud!

Se resultatat här:

Resultat Månadens_fråga_maj_2018-06-11_10-32-44.pptx