Månadens fråga juni - lön

I juni skickade vi ut en ny fråga till alla medlemmar. Här kan du se resultatet.

Publicerad: Onsdag 2 okt 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 2 okt 2019

Syftet med månadens fråga är att vi vill veta hur du har det, och förutom våra samtal med dig som medlem blir resultatet ett underlag för vårt fackliga utvecklingsarbete. För att det ska gå enkelt och snabbt att besvara månadens fråga ställer vi med avsikt en enda fråga per gång.

Frågan utgick även denna gång från en av våra ledstjärnorJag förstår varför jag har den lön jag har - här. Enligt vårt RALS-avtal ska lönesättande chef tydligt kunna redogöra för sin bedömning av medarbetarens prestation och hur lönesättningen kopplas ihop med denna. Samma fråga ställdes för ett år sedan. Har något ändrats? Ja, styrelsen noterar att enkätdeltagandet även denna gång var ca 50 % men att det verkar som att förståelsen är något högre i år när det gäller den egna lönenivån. Stämmer det och hur hade det sett ut om ännu fler hade svarat?

Har du funderingar och synpunkter - välkommen att kontakta ditt ombud!

Se resultatat här:

Månadens fråga juni-19. LÖN.pdf