Ombudsdagar

I början av oktober hade Saco-S i SPSM två uppskattade utvecklingsdagar för alla våra ombud.

Publicerad: Torsdag 15 nov 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 15 nov 2018

Det var stor uppslutning och dagarna präglades som vanligt av engagemang och positiv stämning. Förutom erfarenhetsutbyte och intressanta diskussioner stod olika aktuella frågor på agendan, till exempel rollen som ombud, konsekvenser av SPSM:s nya organisation och samverkan kontra MBL.

Är du intresserad av att engagera dig som ombud? Kontakta Ingrid eller Katarina i styrelsen!