Utvecklingsdagar för Saco-S ombud i SPSM

Engagerande ämnen på vårens utvecklingsdagar!

Publicerad: Torsdag 23 maj 2019

Senast uppdaterad: Torsdag 23 maj 2019

15 och 16 maj träffades de fackliga ombuden för Saco-S i SPSM för kunskapsinhämtningoch erfarenhetsutbyte. På agendan stod MBL och samverkan samt rekryteringsprocessen. Det var uppskattade dagar som gav god energipåfyllning till det fackliga arbetet ute i verksamhetsområden, avdelningar och enheter.

Skulle du vilja engagera dig i det fackliga arbetet? Ta kontakt med Ingrid Mauritsson, ordförande! ingrid.mauritsson@spsm.se