ONSDAG 15 NOVEMBER
Video

Medlemsmöte

15:30 - 16:30

Välkommen till gemensamt möte för alla medlemmar i Saco-S

Du och alla myndighetens Saco-S medlemmar (ca 250 personer) inbjuds till ett medlemsmöte över video. Styrelsen presenterar sig och medverkar.

Dag: Onsdagen den 15 november 2017

Kl: 15.30 – 16.30

Plats: Video

Kort om innehållet

  • Saco-S roll i myndigheten och presentation av styrelsen.
  • RALS – lägesrapport.  RALS = Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet
  • Information om möjligheten till enskilda överenskommelser. En möjlighet för dig att påverka dina villkor.
  • Frågor?
Kontakt vid frågor Katarina Miiros, ordförande