TISDAG 11 APRIL
Zoom

Stategidag och styrelsemöte

09:00 - 15:00

Styrelsen träffas på Zoom och lägger upp arbetet för verksamhetsåret.