Ombud och arbetsmiljöombud

Här kan du se namnen på de ombud inom Saco-S som deltar i facklig samverkan inom myndighetens olika verksamhetsområden, avdelningar och skolor. Ta gärna kontakt med någon av oss om du har frågor eller synpunkter.

Senast uppdaterad: Torsdag 24 mar 2022

Ombud i samverkansgrupper m.m. för verksamhetsområden, avdelningar och specialskolor

Kallelse till MBL-förhandlingar skickas till ordförande som i samråd med avdelningsombuden utser vem som förhandlar i respektive förhandling.

Myndighetsnivå (MSG)förhandlingsansvariga hela myndigheten

Ingrid Mauritsson  ingrid.mauritsson@spsm.se  tfn 5501

Anna Nordesjö                 anna.nordesjo@spsm.se      tfn 5556

 

 

 

 

VO Specialskola

Mattias Eriksson                  mattias.eriksson@spsm.se    tfn 5366

Annalena Jonsson            annalena.jonsson@spsm.se  tfn 6855

Kristina Norell
kristina.norell@spsm.se 
SMS: 072-743 84 25

Birgittaskolan

Annalena Jonsson

se ovan

Vakant

Ekeskolan

Vakant

Vakant

Åsbackaskolan

Annalena Jonsson

se ovan

Vakant

Hällsboskolan Umeå

Magdalena Näsström magdalena.nasstrom@spsm.se tfn 5484

Vakant 

Hällsboskolan Kungsholmen

Mattias Eriksson

se ovan

 Vakant

Hällsboskolan Mälarhöjden

Cecilia Fält cecilia.falt@spsm.se              tfn 5334

Vakant

Manillaskolan

 Vakant

 

Vänerskolan

Vakant

 Vakant

Östervångskolan

Vakant                          

 Vakant

Kristinaskolan

Sara Åhlén  sara.ahlen@spsm.se            tfn 5601

 Vakant

 

 

 

VO Specialpedagogiskt   stöd

Jenny Ahinko  jenny.ahinko@spsm.se        tfn 5171

 

Leena Carlsson
lena.carlsson@spsm.se 
tfn 52 13

Specialpedagogiska   rådgivningsavdelningen

Joel Rutschman  joel.rutschman@spsm.se      tfn 5895

 

 

Resurscenteravdelningen

Lotta Wolff  lotta.wolff@spsm.se               tfn 5134

 

Ida Jifält
ida.jifalt@spsm.se 
tfn 50 09

Avdelningen för läromedel och fortbildning

Vakant

 

 

 

 

VO Kunskapsutveckling

Håkan Karlsson hakan.karlsson@spsm.se        tfn 5929

1 vakant

VO Stöd och styrning

Petra Eklund  petra.eklund@spsm.se          SMS: 070-5865757 

Malou Nordlöf Ekström  malou.nordlof-ekstrom@spsm.se                  tfn 5062

Pia Diephius-Dahne pia.diephius-dahne@spsm.se    tfn 5563

Sofia Bovin
sofia.bovin@spsm.se 
tfn 57 42

 

 

 

Arbetsmiljöombud

Anders Eklund, Campus Stockholm, Läromedelsavdelningen anders.eklund@spsm.se tfn 5617 

Maria Kero, Verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd, Statsbidragsenheten maria.kero@spsm.se tfn 6160

Sofia Åkerberg, Analys- och utvecklingsenheten sofia.akerberg@spsm.se  tfn 6021

Kajsa Wirén, Kommunikationsenheten, kajsa.wiren@spsm.se tfn 5520