Ombud och arbetsmiljöombud

Här kan du se namnen på de ombud inom Saco-S som deltar i facklig samverkan inom myndighetens olika verksamhetsområden, avdelningar och skolor. Ta gärna kontakt med någon av oss om du har frågor eller synpunkter.

Senast uppdaterad: Torsdag 24 mar 2022

Ombud i samverkansgrupper m.m. för verksamhetsområden, avdelningar och specialskolor

Kallelse till MBL-förhandlingar skickas till ordförande som i samråd med avdelningsombuden utser vem som förhandlar i respektive förhandling.

Myndighetsnivå (MSG)förhandlingsansvariga hela myndigheten

Ingrid Mauritsson  ingrid.mauritsson@spsm.se 
tfn 5501

Anna Nordesjö                anna.nordesjo@spsm.se     
tfn 5556

 

 

 

 

VO Specialskola

Mattias Eriksson                  mattias.eriksson@spsm.se   
tfn 5366

Sara Åhlén 
sara.ahlen@spsm.se            
tfn 5601

Kristina Norell
kristina.norell@spsm.se 
SMS: 072-743 84 25

Birgittaskolan

Vakant

Vakant

Ekeskolan

Vakant

Vakant

Åsbackaskolan

Annalena Jonsson

se ovan

Vakant

Hällsboskolan Umeå

Magdalena Näsström magdalena.nasstrom@spsm.se
tfn 5484

Vakant 

Hällsboskolan Kungsholmen

Mattias Eriksson

se ovan

 Vakant

Hällsboskolan Mälarhöjden

Cecilia Fält
cecilia.falt@spsm.se             
tfn 5334

Vakant

Manillaskolan

 Vakant

 

Vänerskolan

Vakant

 Vakant

Östervångskolan

Vakant                          

 Vakant

Kristinaskolan

Sara Åhlén 
sara.ahlen@spsm.se            
tfn 5601

 Vakant

 

 

 

VO Specialpedagogiskt   stöd

Joel Rutschman  
joel.rutschman@spsm.se      tfn 5895

Leena Carlsson
lena.carlsson@spsm.se 
tfn 52 13

Lotta Wolff 
lotta.wolff@spsm.se         tfn 5134

Specialpedagogiska   rådgivningsavdelningen

Ingrid Mauritsson  ingrid.mauritsson@spsm.se  tfn 5501

Anna Nordesjö                anna.nordesjo@spsm.se      tfn 5556

 

Resurscenteravdelningen

Lotta Wolff 
lotta.wolff@spsm.se              
tfn 5134

Ida Jifält
ida.jifalt@spsm.se 
tfn 50 09

 

Avdelningen för läromedel och fortbildning

Jenny Ahinko 
jenny.ahinko@spsm.se       
tfn 5171

Vakant

 

 

 

VO Kunskapsutveckling

Håkan Karlsson hakan.karlsson@spsm.se       
tfn 5929

Vakant

VO Stöd och styrning

Petra Eklund 
petra.eklund@spsm.se         
SMS: 070-5865757 

Malou Nordlöf Ekström  malou.nordlof-ekstrom@spsm.se       
tfn 5062

Pia Diephius-Dahne pia.diephius-dahne@spsm.se    tfn 5563

 

 

 

 

Arbetsmiljöombud

Anders Eklund, Campus Stockholm, Läromedelsavdelningen anders.eklund@spsm.se tfn 5617 

Maria Kero, Verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd, Statsbidragsenheten maria.kero@spsm.se tfn 6160

Sofia Åkerberg, Analys- och utvecklingsenheten sofia.akerberg@spsm.se  tfn 6021

Kajsa Wirén, Kommunikationsenheten, kajsa.wiren@spsm.se tfn 5520