Ombud och arbetsmiljöombud

Här kan du se namnen på de ombud inom Saco-S som deltar i facklig samverkan inom myndighetens olika verksamhetsområden, avdelningar och skolor. Ta gärna kontakt med någon av oss om du har frågor eller synpunkter.

Publicerad: Tisdag 8 dec 2015

Senast uppdaterad: Måndag 24 feb 2020

Ombud i samverkansgrupper m.m. för verksamhetsområden, avdelningar och specialskolor

Kallelse till MBL-förhandlingar skickas till ordförande som i samråd med avdelningsombuden utser vem som förhandlar i respektive förhandling.

Myndighetsnivå (MSG)förhandlingsansvariga hela myndigheten

Ingrid Mauritsson  ingrid.mauritsson@spsm.se  tfn 5501

KatarinaMiiros                katarina.miiros@spsm.se     tfn 5052

 

 

 

 

VO Specialskola

Mattias Eriksson                  mattias.eriksson@spsm.se   tfn 5366

Annalena Jonsson            annalena.jonsson@spsm.se  tfn 6855

 

Birgittaskolan

Annalena Jonsson

se ovan

Vakant

Ekeskolan

Annalena Jonsson

se ovan

Eva Lindblad            eva.lindblad@spsm.se       tfn 5779

 

Åsbackaskolan

Annalena Jonsson

se ovan

 Eva Lindblad

se ovan

Hällsboskolan Umeå

Vakant

 Vakant

Hällsboskolan Kungsholmen

Mattias Eriksson

se ovan

 Vakant

Hällsboskolan Mälarhöjden

Vakant

Vakant

Manillaskolan

Carolina Wiktorsson carolina.wiktorsson@spsm.se 

 

 Vakant

Vänerskolan

Vakant

 Vakant

Östervångskolan

Lina Maxedius                        lina.maxedius@spsm.se       

 Vakant

Kristinaskolan

Sara Åhlén  sara.ahlen@spsm.se             tfn 5601

 Vakant

 

 

 

VO Specialpedagogiskt   stöd

Anna Nordesjö  anna.nordesjo@spsm.se       tfn 5556

Peter Lindgren  peter.lindgren@spsm.se         tfn 5382

Jenny Ahinko  jenny.ahinko@spsm.se       tfn 5171

Specialpedagogiska   rådgivningsavdelningen

Frida Karlsson  frida.karlsson@spsm.se       tfn 5525

Joel Rutschman  joel.rutschman@spsm.se

tfn 5895

 

Resurscenteravdelningen

Vuokko Einarsson  vuokko.einarsson@spsm.se tfn 5302

Lotta Wolff  lotta.wolff@spsm.se             tfn 5134

 

Läromedelsavdelningen

Rikard Sjöstedt  rikard.sjostedt@spsm.se       tfn 5616

Jenny Ahinko  jenny.ahinko@spsm.se         tfn 5171

 

 

 

 

VO Kunskapsutveckling

Cecilia Löfberg  cecilia.lofberg@spsm.se       tfn 5781

 

 

 

VO Stöd och styrning

Petra Eklund  petra.eklund@spsm.se            SMS: 070-5865757 

Malou Nordlöf Ekström  malou.nordlof-ekstrom@spsm.se                tfn 5062

 

 

 

 

 

Arbetsmiljöombud

Anne-Lie Bazzani, Statsbidragsenheten                                                                      anne-lie.bazzani@spsm.se                                                                                              tfn  6068

Kerstin Norell Helmsjö, rådgivningsenhet 3, Umeå                                    kerstin.norell-helmsjo@spsm.se                                                                                       tfn 5380

Nadja Ståhl, Hällsboskolan Kungshomen                                                      nadja.stahl@spsm.se                                                                                                         tfn 5683

Anders Nilsson, Verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd,                    Resurscenter syn, Avdelningen för verksamhetsutveckling                                              anders.nilsson@spsm.se                                                                                                tfn 5111

Anders Eklund, Campus Stockholm, Läromedelsavdelningen                                        anders.eklund@spsm.se                                                                                                  tfn 5617                                                                                          

Karina Johansson, Verksamhetsområde kunskapsutveckling                      karina.johansson@spsm.se                                                                                             tfn 5059

Sofia Åkerberg, Anlys- och utvecklingsenheten                                    sofia.akerberg@spsm.se                                                                                                 tfn 6021