Frågor om pension

Höjning av pensionsåldern

FRÅGA: Kommer pensionsåldern att höjas från 61 till 63 år? 

SVAR: Frågan om att flytta upp pensionens nedre gräns är inte framme vid regeringens bord ännu. Vi vet inte hur lång tid proposition tar och vad som slutligen kommer att föreslås.


Arbeta efter 65 års ålder

FRÅGA: Jag fyller snart 65 men vill fortsätta att arbeta till 67 år. Kan jag fortsätta? Och kan jag ta tjänstledig om så behövs? Eller måste jag gå ner i tid?

SVAR: Du har rätt att arbeta kvar till 67 år enligt LAS 32 a §. När det gäller tjänstledighet så framgår det i Villkorsavtal-T kap 13 2-3 §§ när den kan beviljas. I detta fall handlar det om att du behöver komma överens med din chef om tjänstledigheten. Du bör också kolla upp om pensionen påverkas om du går ner i tid från en 100 procentig tjänst.  
 

Arbeta efter 67 års ålder

FRÅGA: Stämmer det att man absolut inte får fortsätta arbeta vid Högskolan Dalarna efter att man fyllt 67?

​SVAR: Det går att få fortsätta om det finns ett behov. Men det är arbetsgivaren som avgör om behovet finns.