Frågor om pension

Senast uppdaterad: Torsdag 28 mar 2019

Höjning av pensionsåldern

FRÅGA: Kommer pensionsåldern att höjas från 61 till 63 år? 

SVAR: Det finns en politisk överenskommelse som bland annat innebär att  pensionsåldern i den allmänna pensionen ska höjas. Det finns dock ännu inget riksdagsbeslut. Se följande länk för en beskrivning av vad överenskommelsen (om den beslutas i riksdagen) kan innebära för dig som ännu inte börjat ta ut din allmänna pension: https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/nyheter/forslaget-om-hojd-pensionsalder
 

Arbeta efter 65 års ålder

FRÅGA: Jag fyller snart 65 men vill fortsätta att arbeta till 67 år. Kan jag fortsätta? Och kan jag ta tjänstledig om så behövs? Eller måste jag gå ner i tid?

SVAR: Du har rätt att arbeta kvar till 67 år enligt LAS 32 a §. När det gäller tjänstledighet så framgår det i Villkorsavtal-T kap 13 2-3 §§ när den kan beviljas. I detta fall handlar det om att du behöver komma överens med din chef om tjänstledigheten. Du bör också kolla upp om pensionen påverkas om du går ner i tid från en 100 procentig tjänst.  
 

Arbeta efter 67 års ålder

FRÅGA: Stämmer det att man absolut inte får fortsätta arbeta vid Högskolan Dalarna efter att man fyllt 67?

​SVAR: Det går att få fortsätta om det finns ett behov. Men det är arbetsgivaren som avgör om behovet finns.