Kontakt

Behöver du råd, hjälp eller stöd vad gäller din anställning? Eller vill du att föreningen ska verka för specifika förändringar på arbetsplatsen? Kanske vill du engagera dig i föreningens arbete? Om du är medlem kan du kontakta föreningens förtroendevalda. Här hittar du kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad: Torsdag 15 sep 2022

Arbetsplatsärenden: Om du har frågor eller synpunkter som rör din arbetsplats vänder du dig till din representant i den lokala informationsgruppen (se nedan för kontaktuppgifter).

Personärenden:
Om ditt ärende berör dig själv personligen och du behöver hjälp och stöd kontaktar du den ledamot i styrelsen som har hand om din avdelning/institution (se nedan för kontaktuppgifter).

Övriga ärenden: Är du osäker på vart du ska vända dig eller har synpunkter som är av övergripande karaktär kontakta ordförande Michail Tonkonogi på e-post mtn@du.se alternativt föreningens styrelse på e-post sacostyr@du.se

 

Kontakta representant i din lokala informationsgrupp!