Kontakt med styrelseledamot vid personärende

Om ditt ärende berör dig själv personligen och du behöver hjälp och stöd kontaktar du den styrelseledamot som har hand om din avdelning/institution. Se nedan för kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad: Tisdag 9 aug 2016

Personliga ärenden

Om ditt ärende berör dig själv personligen och du behöver hjälp och stöd kontakta i enlighet med följande:    

 - Medlemmar inom Verksamhetsstödet vänder sig till Susanne Antell, e-post sat@du.se

- Medlemmar inom Institutionen för språk, litteratur och lärande vänder sig till Patrik Mosveen, e-post pmv@du.se

 - Medlemmar inom Institutionen för information och teknik vänder sig till Michail Tonkonogi, e-post mtn@du.se 

- Medlemmar inom Institutionen för hälsa och välfärd vänder sig till André Leblanc, e-post all@du.se  

 - Medlemmar inom Institutionen för lärarutbildning vänder sig till Hasan Fleyeh, e-post hfl@du.se  

 - Medlemmar inom Institutionen för kultur och samhälle vänder sig till Anna Åkerstedt, e-post anj@du.se