SULF-föreningen vid HDa

SULF-föreningen har sitt årsmöte i mars och då väljs den styrelse som ska representera föreningen. På årsmötet presenteras det gångna årets verksamhetsberättelse och det fattas också beslut om den verksamhetsplan som styrelsen ska arbeta efter. Här hittar du listan på de som ingår i styrelsen, aktuell verksamhetsplan samt föreningens stadgar.

Senast uppdaterad: Lördag 30 sep 2017