KONTAKT

Här hittar du kontaktinformation till styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet, samt dess valberedning. Dessutom framgår vilket ansvar som olika ledamöter har inom styrelsen, men även ledamöters uppdrag i olika organ inom lärosätet.

Publicerad: Tisdag 5 maj 2020

Senast uppdaterad: Onsdag 6 maj 2020

Saco-S-föreningens styrelse vid Linnéuniversitetet 2021-2022 - ledamöter

Ordförande: Jan Andersson (jan.andersson@lnu.se) - lärare vid Institutionen för samhällsstudier - Växjö

Vice ordförande: Gunilla Gunnarsson (gunilla.gunnarsson@lnu.se) - lärare vid Institutionen för didaktik och lärares praktik - Kalmar

Sekreterare: Nina Andersson Junkka (nina.andersson-junkka@lnu.se) - biomedicinsk analytiker vid fakultetskansliet för hälso- och livsvetenskap - Kalmar

Daiva Balciunaite Håkansson (daiva.balciunaite@lnu.se) - fakultetshandläggare vid fakultetskansliet för ekonomihögskolan - Kalmar

Stefan Lindkvist Gómez (stefan.lindkvist@lnu.se) - internationaliseringsrådgivare vid avdelningen för externa relationer - Växjö

Magnus Mårtensson (magnus.martensson@lnu.se) - lärare vid Institutionen för socialt arbete - Växjö

Karina Petersson (karina.petersson@lnu.se) - lärare vid Institutionen för samhällsstudier - Växjö

Eva Pohl (eva.pohl@lnu.se) - lärare vid Institutionen för biologi och miljö - Växjö

Saco-S-föreningens styrelse vid Linnéuniversitetet 2020-2021 - ersättare

Jennie Aagesson (jennie.aagesson@lnu.se) - bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket - Kalmar

Sofie Tornhill (sofie.tornhill@lnu.se) - lärare vid Institutionen för samhällsstudier - Växjö

Valberedning för Saco-S-föreningen vid Linneuniversitetet

Sammankallande: Erik Wångmar (erik.wangmar@lnu.se) - lärare vid Institutionen för statskunskap, Växjö

Maria Bergström (maria.bergstrom@lnu.se) - lärare vid Institutionen för kemi och biomedicin - Kalmar

Sheila Feldmanis (sheila.feldmanis@lnu.se) - lärare vid Institutionen för språk - Växjö 

Constanta Olteanu (constanta.olteanu@lnu.se) - lärare vid Institutionen för matematik - Kalmar

Petra Wereén (petra.wereen@lnu.se) - ekonom vid fakultetskansliet för samhällsvetenskap - Växjö

Saco-S representanter i olika organ på lärosätet

Universitetsstyrelsen: Jan Andersson (ordinarie) och Gunilla Gunnarsson (suppleant)

Revisionsutskottet: Jan Andersson

Personalansvarsnämnden: Jan Andersson (ordinarie) och Gunilla Gunnarsson (suppleant)

Huvudskyddsombud: Magnus Mårtensson

Arbetsmiljökommittén: Jan Andersson

Grupp för hantering av omställningsmedel: Sofie Tornhill (ordinarie) och Jan Andersson (ersättare)

Arbete med löneförhandlingar: Jan Andersson, Gunilla Gunnarsson och Karina Petersson

MBL-förhandlingar: Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson, samt andra ledamöter vid behov

Grupp för arbete med medinflytandefrågor: Stefan Lindkvist Gómez, Gunilla Gunnarsson och Jan Andersson

Fakultetssamverkan FKH: Gunilla Gunnarsson

Fakultetssamverkan FTK: Jan Andersson och Daiva Balciunaite Håkansson

Fakultetssamverkan FHL: Eva Pohl och Nina Andersson Junkka

Fakultetssamverkan FSV: Sofie Tornhill och Magnus Mårtensson

Fakultetssamverkan FEH: Jan Andersson och Jennie Aagesson

Fakultetssamverkan NLU: Stefan Lindkvist Gómez och Karina Petersson

Doktorandrepresentant: Karina Petersson

Saco-S - centralt

Vårt fackliga kontaktförbund vid Linnéuniversitet är Sveriges universitetslärare och forskare (SULF). Har du som medlem i ett Saco-förbund akut behov av att kontakta för fackligt stöd utanför Linnéuniversitet kan du kontakta SULFs jour.

SULF:s kansli
Adress Ferkens Gränd 4, 111 30 Stockholm,

Kansli: tel. växel: 08-505 836 00, e-post: kansli@sulf.se

Saco-S-förbund med medlemmar vid lärosätet

Saco-S består av 21 självständiga fackförbund. Av dessa är 16 representerade vid Linnéuniversitet, där SULF, Akavia, Lärarförbundet, Akademikerförbundet SSR, DIK, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna tillhör de största förbunden. Centrala hemsidor till de förbund som har medlemmar vid Linnéuniversitetet når du via länkarna nedan:

Akademikerförbundet SSR

Akavia

DIK

Fysioterapeuterna

Lärarnas Riksförbund

Naturvetarna  

Sjöbefälsföreningen

SRAT, Fackförbundet för akademiker i samhällsbärande professioner

Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Arkitekter

Sveriges Ingenjörer

Sveriges läkarförbund

Sveriges Psykologförbund

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF

Sveriges Veterinärförbund