KONTAKT

Här hittar du kontaktinformation till styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet, samt dess valberedning. Dessutom framgår vilket ansvar som olika ledamöter har inom styrelsen, men även ledamöters uppdrag i olika organ inom lärosätet.

Publicerad: Tisdag 5 maj 2020

Senast uppdaterad: Onsdag 20 maj 2020

Saco-S-föreningens styrelse vid Linnéuniversitetet 2019-2020 - ledamöter

Ordförande: Jan Andersson (jan.andersson@lnu.se) - lärare vid Institutionen för samhällsstudier - Växjö

Vice ordförande: Gunilla Gunnarsson (gunilla.gunnarsson@lnu.se) - lärare vid Institutionen för didaktik och lärares praktik - Kalmar

Sekreterare: Petra Nilsson (petra.nilsson@lnu.se) - TA vid Universitetsledningens kansli - Växjö

Daiva Balciunaite Håkansson (daiva.balciunaite@lnu.se) - TA vid Ekonomihögskolans fakultetskansli - Kalmar

Mårten Ekblad (marten.ekblad@lnu.se) - lärare vid Institutionen för medier och journalistik - Kalmar

Berit Linden (berit.linden@lnu.se) - TA vid Universitetsbiblioteket - Växjö

Magnus Mårtensson (magnus.martensson@lnu.se) - lärare vid Institutionen för socialt arbete - Växjö

Karina Petersson (karina.petersson@lnu.se) - lärare vid Institutionen för samhällsstudier - Växjö

Annika Schilling (annika.schilling@lnu.se) - lärare vid Institutionen för organisation och entreprenörskap - Växjö

Saco-S-föreningens styrelse vid Linnéuniversitetet 2019-2020 - ersättare

Anna Alexandersson (anna.alexandersson@lnu.se) - lärare vid Institutionen för organisation och entreprenörskap - Växjö

Dino Viscovi (dino.viscovi@lnu.se) - lärare vid Institutionen för samhällsstudier - Växjö

Valberedning för Saco-S-föreningen vid Linneuniversitetet

Sammankallande: Erik Wångmar (erik.wangmar@lnu.se) - lärare vid Institutionen för statskunskap, Växjö

Anders Fröjmark (anders.frojmark@lnu.se) - lärare vid Institutionen för kulturvetenskap - Kalmar 

Sofie Krantz (sofie.krantz@lnu.se) - lärare vid Institutionen för samhällsstudier - Växjö

Sheila Feldmanis (sheila.feldmanis@lnu.se) - lärare vid Institutionen för språk - Växjö 

Saco-S representanter i olika organ på lärosätet

Universitetsstyrelsen: Jan Andersson (ordinarie) och Gunilla Gunnarsson (suppleant)

Revisionsutskottet: Jan Andersson

Personalansvarsnämnden: Jan Andersson (ordinarie) och Gunilla Gunnarsson (suppleant)

Universitetskajen – referensgrupp: Gunilla Gunnarsson och Daiva Balciunaite Håkansson

Huvudskyddsombud: Magnus Mårtensson

Arbetsmiljökommittén: Jan Andersson

Grupp för hantering av omställningsmedel: Annika Schilling

Arbete med löneförhandlingar: Jan Andersson, Gunilla Gunnarsson och Karina Petersson

MBL-förhandlingar: Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson, samt andra ledamöter vid behov

Fakultetssamverkan FKH: Berit Linden och Annika Schilling

Fakultetssamverkan FTK: Petra Nilsson och Jan Andersson

Fakultetssamverkan FHL: Gunilla Gunnarsson och Daiva Balciunaite Håkansson

Fakultetssamverkan FSV: Karina Petersson och Magnus Mårtensson

Fakultetssamverkan FEH: Jan Andersson

Fakultetssamverkan NLU: Gunilla Gunnarsson och Anna Alexandersson

Doktorandrepresentant: Karina Petersson

Saco-S - centralt

Vårt fackliga kontaktförbund vid Linnéuniversitet är Sveriges universitetslärare och forskare (SULF). Har du som medlem i ett Saco-förbund akut behov av att kontakta för fackligt stöd utanför Linnéuniversitet kan du kontakta SULFs jour.

SULF:s kansli
Adress Ferkens Gränd 4, 111 30 Stockholm,

Kansli: tel. växel: 08-505 836 00, e-post: kansli@sulf.se