KONTAKT

Här hittar du kontaktinformation till styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet, samt dess valberedning. Dessutom framgår vilket ansvar som olika ledamöter har inom styrelsen, men även ledamöters uppdrag i olika organ inom lärosätet.

Publicerad: Tisdag 5 maj 2020

Senast uppdaterad: Onsdag 6 maj 2020

Saco-S-föreningens styrelse vid Linnéuniversitetet 2022-2023 - ledamöter

Ordförande: Jan Andersson (jan.andersson@lnu.se) - lärare vid Institutionen för samhällsstudier - Växjö

Vice ordförande: Gunilla Gunnarsson (gunilla.gunnarsson@lnu.se) - lärare vid Institutionen för didaktik och lärares praktik - Kalmar

Sekreterare: Nina Andersson Junkka (nina.andersson-junkka@lnu.se) - biomedicinsk analytiker vid fakultetskansliet för hälso- och livsvetenskap - Kalmar

Stefan Lindkvist Gómez (stefan.lindkvist@lnu.se) - internationaliseringsrådgivare vid avdelningen för externa relationer - Växjö

Magnus Mårtensson (magnus.martensson@lnu.se) - lärare vid Institutionen för socialt arbete - Växjö

Karina Petersson (karina.petersson@lnu.se) - lärare vid Institutionen för samhällsstudier - Växjö

Eva Pohl (eva.pohl@lnu.se) - lärare vid Institutionen för biologi och miljö - Växjö

Sofie Tornhill (sofie.tornhill@lnu.se) - lärare vid Institutionen för samhällsstudier - Växjö

Saco-S-föreningens styrelse vid Linnéuniversitetet 2022-2023 - ersättare

Anders Nordborg (anders.nordborg@lnu.se) - lärare vid Institutionen för matematik - Kalmar

Valberedning för Saco-S-föreningen vid Linneuniversitetet

Sammankallande: Dino Viscovi (dino.viscovi@lnu.se) - lärare vid Institutionen för samhällsstudier - Växjö

Maria Bergström (maria.bergstrom@lnu.se) - lärare vid Institutionen för kemi och biomedicin - Kalmar

Constanta Olteanu (constanta.olteanu@lnu.se) - lärare vid Institutionen för matematik - Kalmar

Petra Wereén (petra.wereen@lnu.se) - ekonom vid fakultetskansliet för samhällsvetenskap - Växjö

Saco-S representanter i olika organ på lärosätet

Universitetsstyrelsen: Jan Andersson (ordinarie) och Gunilla Gunnarsson (suppleant)

Revisionsutskottet: Jan Andersson

Personalansvarsnämnden: Jan Andersson (ordinarie) och Gunilla Gunnarsson (suppleant)

Huvudskyddsombud: Magnus Mårtensson

Arbetsmiljökommittén: Jan Andersson (ordinarie) och Eva Pohl (ersättare)

Grupp för hantering av omställningsmedel: Sofie Tornhill (ordinarie) och Jan Andersson (ersättare)

Arbete med löneförhandlingar: Jan Andersson, Gunilla Gunnarsson och Karina Petersson

MBL-förhandlingar: Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson, samt andra ledamöter vid behov

Fakultetssamverkan FKH: Gunilla Gunnarsson och Stefan Lindkvist Gómez

Fakultetssamverkan FTK: Jan Andersson och Anders Nordborg

Fakultetssamverkan FHL: Eva Pohl och Nina Andersson Junkka

Fakultetssamverkan FSV: Sofie Tornhill och Magnus Mårtensson

Fakultetssamverkan FEH: Jan Andersson 

Fakultetssamverkan NLU: Stefan Lindkvist Gómez och Karina Petersson

Doktorandrepresentanter: Karina Petersson. och Eva Pohl

Saco-S - centralt

Vårt fackliga kontaktförbund vid Linnéuniversitet är Sveriges universitetslärare och forskare (SULF). Har du som medlem i ett Saco-förbund akut behov av att kontakta för fackligt stöd utanför Linnéuniversitet kan du kontakta SULFs jour.

SULF:s kansli
Adress Ferkens Gränd 4, 111 30 Stockholm,

Kansli: tel. växel: 08-505 836 00, e-post: kansli@sulf.se

Saco-S-förbund med medlemmar vid lärosätet

Saco-S består av 21 självständiga fackförbund. Av dessa är 16 representerade vid Linnéuniversitet, där SULF, Akavia, Lärarförbundet, Akademikerförbundet SSR, DIK, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna tillhör de största förbunden. Centrala hemsidor till de förbund som har medlemmar vid Linnéuniversitetet når du via länkarna nedan:

Akademikerförbundet SSR

Akavia

DIK

Fysioterapeuterna

Naturvetarna  

Sjöbefälsföreningen

SRAT, Fackförbundet för akademiker i samhällsbärande professioner

Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Arkitekter

Sveriges Ingenjörer

Sveriges läkarförbund

Sveriges Psykologförbund

Sveriges Skolledare

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF

Sveriges Veterinärförbund