FREDAG 8 DECEMBER

Möte med facket

09:00 - 09:30

Centrumrestaurangen, på hyllan

För dig som arbetar inom VSS

Vi vill gärna träffa dig för att få dina synpunkter på den pågående omorganisationen av VSS.

VSS kommer att indelas i 10 områden och de träder i kraft från årsskiftet. Vad man ska göra inom resp. område är inte fastställt än.  Färdiga förslag kommer att diskuteras på resp APT så att medarbetarna är med i arbetet.

Facken är kallade till samverkan med ledningen  för VSS den 12/12 och då är det av stort värde att veta vad du tycker.

Du kan också maila dina synpunkter till daina.dagis@ltu.se senast den 8/12.

Kontakt vid frågor Daina Dagis Daina.Dagis@ltu.se