Enkät om lokaler

Under januari 2019, i samarbete mellan fackförbunden Saco, SEKO och ST vid Luleå tekniska universitet, genomfördes en enkätundersökning om anställdas uppfattning av arbetsmiljön i LTU:s kontorslokaler.

Publicerad: Onsdag 19 jun 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 19 jun 2019

Här hittar du sammanställningen av resultaten. Denna rapport är presenterad för rektor och universitetsdirektören samt chef för Yttre och Intre Miljö på LTU.