Lönerevision 2019

På Luleå tekniska universitet påbörjas nu 2019 års lönerevision som avser perioden 2019-10-01 – 2020-09-30.

Nytt för i år är att den lokala förhandlingsdelegationen har tagit fram material som vi bedömt kunna vara av intresse för dig vid de lönesättande samtalen. Detta material har mailats till alla medlemmarn den 23/10.

Saco:s hemsida https://www.saco.se hittar du bland annat Saco lönesök. Från denna sida kan du också fortsätta till något av Saco:s underförbund där ytterligare uppgifter kring lönestatistik kan finnas att hämta. 

Sveriges Ingenjörer, som är Saco:s vid Luleå tekniska universitets kontaktförbund, har information bland annat om lönesamtal och utvecklingssamtal:

https://www.sverigesingenjorer.se/lon/lonesamtal

På nedan angivna länkar hittar du Luleå tekniska universitets information avseende riktlinjer för lönesättning och kriterier för löneutvecklingen. Du behöver vara inloggad på LTU för att kunna öppna de sidor som omnämns här nedan:

Lönekriterier (dnr 567-08):

https://www.ltu.se/cms_fs/1.143319!/file/Riktlinjer%20för%20lönesättning%20och%20kriterier%20för%20löneutveckling.pdf

Lönestatistik för LTU för åren 2014 - 2018:

https://www.ltu.se/internt/Min-anstallning/Lon/Lonestatistik-1.154344

Arbetsgivarens syn på förberedelser inför lönesättande samtal här:

https://www.ltu.se/cms_fs/1.143319!/file/Bilaga%202%20re-beslut%20nr%2041-15%20Förberedelse%20inför%20lönesamtal.pdf

 

Om lönesättande samtal vid LTU – enig eller oenig

Sedan 2017 tillämpas lönesättande samtal på samtliga institutioner och enheter vilket innebär att du som anställd i samband med lönerevisionen ska ha två samtal med din närmaste chef.

Det första samtalet är tänkt att vara ett ömsesidigt utbyte av information avseende din prestation i förhållande till mål och kriterier.

Vid det andra samtalet lämnar arbetsgivaren ett motiverat förslag till ny lön. Arbetsgivarens förslag till ny lön behöver inte antas omedelbart utan medarbetaren skall ges skälig betänketid. Skälig betänketid innefattar att medarbetaren under någon dag med hjälp av exempelvis lönestatistik, samtal med arbetskamrater eller fackliga representanter ges möjlighet att reflektera över förslaget till ny lön.

Om ni, dvs. du och lönesättande chef, är överens så avslutas lönerevisionen med att ett för ändamålet särskilt dokument undertecknas. Om ni inte är överens så får du förklara dig skiljaktig och därmed går lönerevisionsarbetet vidare till kollektiv förhandling mellan arbetsgivare och facklig organisation. Du kommer att bli kontaktad av någon av oss ledamöter i Saco i samband med detta.

På Saco-styrelsens uppdrag tecknar förhandlingsgruppen vänligen

/Christer Gardelli, Kjell Johansson och Pär Sundén

Publicerad: Tisdag 5 nov 2019

Senast uppdaterad: Tisdag 5 nov 2019