Lönerevision 2020

Snart drar lönerevisionen för 2020 igång. Här hittar ni tips inför lönesamtal.

Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i vardagen mellan dig och din chef om ditt arbete, utveckling, resultat och prestation. Det innebär att frågan om din lön och löneutveckling är ständigt pågående.

Genom det lönesättande samtalet sätts ditt resultat och din prestation tydligare i fokus. Du och din chef ges möjlighet till en saklig dialog präglad av ömsesidig öppenhet och respekt. Givetvis har ni båda ett ansvar att förbereda er så att samtalet upplevs som meningsfullt.

Det lönesättande samtalet bör normalt genomföras vid minst två olika tillfällen :
1. Vid det första tillfället för ni en dialog kring ditt ansvar, dina arbetsuppgifter, din prestation och ditt resultat i förhållande till uppställda mål.
2. Vid det andra tillfället presenterar din chef sitt förslag till ny lön och lönediskussionen slutförs.

Om ni når en samsyn träffar ni en överenskommelse om ny lön. Överenskommelsen blir omedelbart bindande. Om ni inte kan komma överens om din nya lön avgörs frågan i en förhandling mellan  arbetsgivaren och din lokala Saco-S-förening.

Publicerad: Torsdag 19 nov 2020

Senast uppdaterad: Torsdag 19 nov 2020