Lönerevision 2021

Här hittar du dokument och länkar inför din lönerevision som avser perioden 2021.10.01– 2022.09.30.

Publicerad: Fredag 8 okt 2021

Senast uppdaterad: Fredag 8 okt 2021

I dokumenten finner du information om:

  • Lönesättande samtal, lönekriterier
  • Utfall lönerevisionen 210101 för sacomedlemmar vid LTU

I länkarna finner du information och förhandlingsprotokoll om lokala kollektivavtal vid Luleå tekniska universitet.