Utfall av 2019 års lönerevision

För Saco-kollektivet på Luleå tekniska universitet uppgick löneökningen sammantaget till 2,37 %. Föregående lönerevision (2018) resulterade i 2,3 %.

Publicerad: Tisdag 21 apr 2020

Senast uppdaterad: Tisdag 21 apr 2020