Utfall lönerevision för sacomedlemmar 2021

Utfall lönerevisionen 1 oktober 2021 för sacomedlemmar vid LTU. I dokumentets tabell presenteras en sammanställning av det senaste löneutfallet för LTU:s sacomedlemmar och det gäller från och med 1 oktober 2021.

Publicerad: Onsdag 11 maj 2022

Senast uppdaterad: Onsdag 11 maj 2022