Organisation

Publicerad: Torsdag 3 apr 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 17 okt 2017

Styrelsen

Sacostyrelsen vid LTU består av en ordförande, sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Styrelsen har även möjlighet att adjungera ledamöter.

På årsmötet väljs ordförande på ett år och ledamöterna på två år. Sacostyrelsen eftersträvar en jämn könsfördelning med ledamöter från olika Sacoförbund.

Valberedningen:

  Torbjörn Löfqvist ank. 1777

  Evelina Brännvall ank. 3004

  Ingemar Friberg ank. 2845