Organisation

Publicerad: Torsdag 3 apr 2014

Senast uppdaterad: Måndag 27 okt 2014

Styrelsen

Sacostyrelsen vid LTU består av en ordförande, sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

En av Saco-styrelsens  främsta uppgifter är att  verka för att LTU är en god och attraktiv arbetsplats för Saco-medlemmarna.

I organisationen är  institutionernas arbetsmiljöfrågor viktiga och värdefulla. Om du känner dig intresserad av att arbeta som skyddsombud är du välkommen att höra av dig till styrelsen.

Saco-styrelsen är angelägen att knyta lokala representanter till institutionernas samverkansarbete.

 I samverkansprocessen vid LTU så kommer Du som kontaktperson på Din institution att bli en viktig resurs  när besluten skall implementeras.

Valberedningen:

 Torbjörn Löfqvist, SRT 

 Kattis Edström, KKL 

 Clas Kröger, VSS