Styrelsen

Här finner ni kontaktinformation till styrelsen för SACO-S vid LTU

Publicerad: Måndag 7 dec 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 29 maj 2019

Ordf. Christer Gardelli, ETS

1:e vice ordf. Pär Sunden, ETS

2:e vice ordf. Kjell Johansson, KKL

Ledamöter:

Sari Saarela, VSS

Torbjörn Ilar, TVM

Maria Andersson-Marchesoni, HLV

Diana Chronéer, SRT

Ersättare:

Christer Stenström; SBN

Daniel Fjellborg, doktorand, ETS