Styrelsen

Här finner ni kontaktinformation till styrelsen för SACO-S vid LTU

Publicerad: Måndag 7 dec 2015

Senast uppdaterad: Måndag 7 dec 2015

Ordf. Kjell Johansson, KKL

1:e vice ordf. Pär Sunden, ETS

Ledamöter:

Torbjörn Ilar, TVM

Maria Andersson-Marchesoni, HLV

Diana Chronéer, SRT

Lars Bäckström, ETS

Ersättare:

Monica Nordström, KKL

Daniel Fjellborg, doktorand, ETS