Fokus på {from} {to} av 2

Löneväxling

2015-04-10

Som Saco-S medlem har du rätt att teckna enskilt avtal till exempel löneväxling. Löneväxling till pension innebär att avdrag görs på bruttolönen...

Villkorsavtalet

2015-04-09

Saco-S och Arbetsgivarverket har träffat överenskommelse om ändringar i Villkorsavtal-T gällande löneavdrag vid partiell föräldraledighet....

Visa fler