ONSDAG 26 MAJ
Digitalt möte på Zoom

Årsmöte 2021

16.15

Vi påminner om att motioner till årsmötet ska ha inkommit till saco@gu.se senast den 25 april.
Kallelse och övriga handlingar hittar du här >>
Mötet kommer att hållas på svenska.