ONSDAG 28 OKTOBER

Arbetsmiljöombudsträff hos Saco-S, Karlgustvsgatan 12 B

13:00 - 15:00

Vi diskutera aktuella frågor arbetsmiljöfrågor och tittar på det nya arbetsmiljöavtalet

denna dagen vänder vi oss framföralt till Saco-S arbetsmiljöombud på Sahlgrenska akademin och naturvetenskapliga fakulteten

Kontakt vid frågor Catrine Folcker catrine.folcker@gu.se