Årsmöten

Här finner du kallelser och handlingar till Saco-S rådets årsmöten.

Saco-S-rådets årsmöte 2022

Datum och tid: Kl. 16.15 torsdagen den 19 maj 2022
Plats: Via Zoom, länk finns här.

Vi påminner om att motioner till årsmötet ska ha inkommit till saco@gu.se senast den 5 maj.

Kallelse och övriga handlingar kommer att uppdateras här nedan, de skickas också ut i vederbörlig ordning inför mötet.

Mötet kommer att hållas på svenska.

Välkommen!

 

Årsmöteshandlingar 2022

Kallelse till årsmöte 2022

BILAGOR TILL ÅRSMÖTET 2022
Bilaga 1: Utsedda Saco-rådsdelegater till årsmötet 2022
Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2021-2022
Bilaga 3: Verksamhetsplan 2022-2023
Bilaga 4: Valberedningens förslag på styrelseledamöter och suppleanter
Bilaga 5: Förslag till valberedning 

Motion 1, Förbättra stödet till IT-personal

Styrelsens svar på motion 1

Årsmötesprotokoll 2022