Lokalförening för studievägledarna

Studievägledarföreningen är en intresseförening under SACO-S vid Göteborgs universitet. Studievägledarföreningen är för närvarande vilande.

Studievägledarföreningen är för närvarande vilande.