Lokalförening för studievägledarna

Studievägledarföreningen är en intresseförening under SACO-S vid Göteborgs universitet.

Publicerad: Måndag 19 jun 2017

Senast uppdaterad: Måndag 19 jun 2017

Vilka är vi?
Alla som arbetar som studievägledare vid Göteborgs universitet är inte anslutna till ett SACO-förbund men vi tycker det är viktigt att vi jobbar för vår profession snarare än för enskilda fackliga organisationer. Alla anställda studievägledare vid Göteborgs universitet är välkomna är att vara medlem i föreningen och att delta på medlemsmöten.

Kärnfrågor och stadgar
Våra kärnfrågor är att:

  • arbeta för att Göteborgs universitet ska ha en centralt organiserad studievägledning och ett universitetsgemensamt Karriärcentrum
  • bevaka att universitetets institutioner följer Policy för studie- och karriärvägledning vid Göteborgs universitet
  • att bevaka och utveckla vår profession och sörja för att studievägledarna erbjuds adekvat fortbildning.  

En förening ska ha stadgar som beskriver vad föreningen gör och vilka regler föreningen omfattas av. Våra stadgar fastställs vid årsmötet varje år. Stadgarna hittar du via länken här.

Medlem
Alla studievägledare - oavsett facklig tillhörighet vid Göteborgs universitet är välkomna som medlem i föreningen. Vi uppmuntrar våra medlemmar att vara delaktiga i våra möten där vi lyfter och diskuterar aktuella frågor för vår profession. Läs gärna föreningens stadgar. Du hittar stadgarna via länken här

Ny studievägledare?
Är du ny studievägledare vid Göteborgs universitet? Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen för att få mer information om hur vi jobbar för vår profession och hur du själv kan komma med på våra sändlistor. Kontaktuppgifter hittar du här.

Därför bildades föreningen
Studievägledarföreningen bildades med anledning av beslutet att lägga ned centrala studievägledningen och karriärcentrum i januari 2015. Vi arbetar aktivt för att Göteborgs universitet ska organisera en verksamhet på central nivå som värnar om studenternas tillgänglighet till studie- och karriärvägledning. I den oberoende rapporten som utvärderade administrationen vid Göteborgs universitet (AQUA 16) tar man upp bristen ”på central studievägledning och karriärplanering”. Mycket talar även för en centralt organiserad studievägledning för att möta de behov som handlingsplanen för breddad rekrytering har ambitionen att genomföra.