Möten

Kom gärna till våra möten och delta i intressanta diskussioner.

Publicerad: Tisdag 29 aug 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 29 aug 2017

Medlemsmöten
Föreningen har tre medlemsmöten per termin där vi diskuterar frågor som rör vår profession. Det brukar vara väldigt intressanta diskussioner som rör våra kärnfrågor och vår arbetssituation. Medlemsmötena är förlagda till lunchtid. Vi träffas kl. 12.00–13.00 och äter vår medhavda lunch medan vi diskuterar. Vi förlägger våra möten på olika institutioner för att på så sätt underlätta för så många som möjligt att delta.

Följande möten äger rum i höst:

  • 4 oktober kl. 12.00–13.00 på Pedagogen
  • 7 november kl. 12.00–13.00 på HDK
  • 11 december kl. 12.00–13.00 på Handelshögskolan

Information om mötena, med punkter som kommer att tas upp, skickas ut i början av terminen samt inför varje möte. Du får gärna skicka in frågor du vill ta upp och diskutera. Välkommen att kontakta någon i styrelsen. Kontaktuppgifter hittar du här.

Årsmöten
Studievägledarföreningen har årsmöte i februari där representanter från fakulteter väljs och där det beslutas vilka frågor föreningen ska lägga särskilt fokus på under kommande år. Kallelse till årsmötet skickas till alla studievägledare anställda vid Göteborgs universitet.