Saco-S bevakar

Saco-S vid Göteborgs universitet bevakar sina medlemmars intressen vid universitetet.

Det gör vi genom att sitta med i ett antal olika styrelser och organ. Vi har sammanställt en lista över i vilka nämnder och kommittéer våra Saco-S-representanter sitter med i. 

Du hittar listan över dessa via länken här.