Saco-S rådets utsedda delegater

Varje Sacoförbund med medlemmar anställda vid Göteborgs universitet utser en ledamot samt därutöver en ledamot för varje fullt hundratal medlemmar av förbundet inom myndigheten.