Stadgar {from} {to} av 46

Stadgar

2017-08-29

Stadgarna för Studievägledarföreningen vid Göteborgs universitet (Saco-S) fastställs vid varje årsmöte.

Möten

2017-08-29

Kom gärna till våra möten och delta i intressanta diskussioner.

Styrelse och kontaktuppgifter

2017-08-29

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och synpunkter!

IT-fakulteten

2017-08-10

<p><img alt="Klas Eriksson" src="/link/10050fea34d64fa38bd9f751fdd69cb7.aspx" height="110" width="80" /><br />Klas Eriksson<br />031-786 19 89<br...

Arkiv

2017-08-10

Här finner du kallelser och handlingar till årsmöten tidigare år.

Lokalförening för studievägledarna

2017-06-19

Studievägledarföreningen är en intresseförening under SACO-S vid Göteborgs universitet.

Lönesättande samtal

2016-09-19

<p><strong>När sker lönesättande samtal vid Göteborgs universitet?</strong> <br />De lönesättande samtalen sker under oktober till december månad....

Ordförandebrev

2015-05-27

<p><a href="/link/1fe522fed6a545c4b18e37b624de59d7.aspx">Ordförandebrev: Mee too</a>&nbsp;<em>(in Swedish)<br /></em><a...

About Saco-S at the University of Gothenburg

2015-05-12

Saco-S is a labor organization for federally employed academics. As a member of a Saco trade union you are included in our collective bargaining. ...

What we can do for you

2015-05-12

Saco-S council elected representatives negociate with the employer in questions regarding your and other member's occupation at the University of...

Welcome to contact us

2015-05-12

Saco-S is a labor organization for federally employed academics. As a member of a Saco trade union you are included in our collective bargaining.

Saco-S och SULF

2015-05-05

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, utvecklar och förbättrar anställningsförhållanden för Sveriges akademiker. Saco-S organiserar Sacos...

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

2015-05-05

<p>Erik Pålsson<br />031-786 19 87<br /><a href="mailto:erik.palsson@gu.se">erik.palsson@gu.se</a></p> <p>Matilda Amundsen Bergström<br /><a...

Universitetsbiblioteket

2015-05-05

<p><img alt="Klas Eriksson" src="/link/10050fea34d64fa38bd9f751fdd69cb7.aspx" height="110" width="80" /><br />Klas Eriksson<br />031-786 19 89<br...

Samhällsvetenskapliga fakulteten

2015-05-05

<p>Auður Magnúsdóttir<br />031-786 46 26<br /><a href="mailto:audur.magnusdottir@gu.se">audur.magnusdottir@gu.se</a></p> <p>Catrine Forssén<br...

Sahlgrenska Akademin

2015-05-05

<p>Ivar Armini<br /><a href="mailto:ivar.armini@gu.se">ivar.armini@gu.se</a></p> <p><img alt="Klas Eriksson"...

Naturvetenskapliga fakulteten

2015-05-05

<p>Ivar Armini<br /><a href="mailto:ivar.armini@gu.se">ivar.armini@gu.se</a></p> <p>Maria Nordqvist<br />031-786 30 32<br /><a...

Konstnärliga fakulteten

2015-05-05

<p>Matilda Amundsen Bergström<br /><a href="mailto:matilda.amundsen.bergstrom@gu.se">matilda.amundsen.bergstrom@gu.se</a></p> <p>Maria...

Humanistiska fakulteten

2015-05-05

<p>Maria Danielsson<br />031-786 10 77<br /><a href="mailto:maria.danielsson@gu.se">maria.danielsson@gu.se</a></p> <p>Erik Pålsson<br />031-786 19...

Visa fler