Stadgar {from} {to} av 48

Local salary revision

2023-03-22

The conditions for local salary negotiations are stated in the central agreement entitled Ramavtal om löner m. m. för arbetstagare inom det...

Årlig lönerevision RALS

2023-03-22

Den årliga lönerevisionen sker inom ramen för RALS (RamAvtal för Lönesättning i Staten). Vid Göteborgs universitet är lönesättande samtal...

Lönejustering

2023-03-22

<p>Vid n&aring;gra tillf&auml;llen kan din chef/verksamheten fatta beslut om ny l&ouml;n och g&ouml;ra en s&aring;&nbsp;kallad l&ouml;neinplacering...

Årsmöten

2022-03-18

Här finner du kallelser och handlingar till Saco-S rådets årsmöten.

Universitetsbiblioteket

2022-02-10

<p>Emil &Ouml;stlund<br /><a href="mailto:maria.nordqvist@gu.se%0b">emil.ostlund@gu.se<br /></a></p> <p>H&aring;kan Kellgren<br /><a...

Arbetsmiljöombud

2022-02-09

Vid Göteborgs universitet ska alla institutioner ha minst ett arbetsmiljöombud (AMO) och varje fakultet ska ha ett huvudskyddsombud/...

Informationsmaterial

2019-03-18

Här kan du läsa mer om dina villkor och rättigheter på jobbet. Broschyrerna informerar bland annat om kollektivavtal, lön samt organisatorisk och...

Stadgar

2017-08-29

Stadgarna för Studievägledarföreningen vid Göteborgs universitet (Saco-S) fastställs vid varje årsmöte.

Möten

2017-08-29

Kom gärna till våra möten och delta i intressanta diskussioner.

IT-fakulteten

2017-08-10

<p>Klas Eriksson<br /><a href="mailto:klas.eriksson@gu.se">klas.eriksson@gu.se<br /></a>031-786 19 89</p> <p>Maria Ahlstedt <br /><a...

Arkiv

2017-08-10

Här finner du kallelser och handlingar till årsmöten tidigare år.

Lokalförening för studievägledarna

2017-06-19

Studievägledarföreningen är en intresseförening under SACO-S vid Göteborgs universitet. Studievägledarföreningen är för närvarande vilande.

Lönesättande samtal

2016-09-19

<p><strong>När sker lönesättande samtal vid Göteborgs universitet?</strong> <br />De lönesättande samtalen sker under oktober till december månad....

Ordförandebrev

2015-05-27

<p><strong><strong><strong>2023<br /></strong></strong></strong><a href="/link/b2bed31ca4a544ae909b161b1a21f63b.aspx">Ordf&ouml;randebrev nr 1</a>...

About Saco-S at the University of Gothenburg

2015-05-12

Saco-S is a labor organization for federally employed academics. As a member of a Saco trade union you are included in our collective bargaining. ...

What we can do for you

2015-05-12

Saco-S council elected representatives negociate with the employer in questions regarding your and other member's occupation at the University of...

Welcome to contact us

2015-05-12

Saco-S is a labor organization for federally employed academics. As a member of a Saco trade union you are included in our collective bargaining.

Saco-S och SULF

2015-05-05

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, utvecklar och förbättrar anställningsförhållanden för Sveriges akademiker. Saco-S organiserar Sacos...

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

2015-05-05

<p>Maria Ahlstedt <br /><a href="mailto:maria.ahlstedt@gu.se">maria.ahlstedt@gu.se<br /></a>031-786 10 77</p> <p>Martin Nordeborg<br /><a...

Visa fler