Stadgar {from} {to} av 47

Informationsmaterial

2019-03-18

Här kan du läsa mer om dina villkor och rättigheter på jobbet. Broschyrerna informerar bland annat om kollektivavtal, lön samt organisatorisk och...

Stadgar

2017-08-29

Stadgarna för Studievägledarföreningen vid Göteborgs universitet (Saco-S) fastställs vid varje årsmöte.

Möten

2017-08-29

Kom gärna till våra möten och delta i intressanta diskussioner.

Styrelse och kontaktuppgifter

2017-08-29

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och synpunkter!

IT-fakulteten

2017-08-10

<p>Klas Eriksson<br /><a href="mailto:klas.eriksson@gu.se">klas.eriksson@gu.se<br /></a>031-786 19 89</p> <p>Maria Ahlstedt <br /><a...

Arkiv

2017-08-10

Här finner du kallelser och handlingar till årsmöten tidigare år.

Lokalförening för studievägledarna

2017-06-19

Studievägledarföreningen är en intresseförening under SACO-S vid Göteborgs universitet.

Lönesättande samtal

2016-09-19

<p><strong>När sker lönesättande samtal vid Göteborgs universitet?</strong> <br />De lönesättande samtalen sker under oktober till december månad....

Ordförandebrev

2015-05-27

<p><strong><strong><strong>2021<br /></strong></strong></strong><a href="/link/f9308d118a2a4549a95647fc07b0bfdd.aspx">Ordf&ouml;randebrev nr 4:...

About Saco-S at the University of Gothenburg

2015-05-12

Saco-S is a labor organization for federally employed academics. As a member of a Saco trade union you are included in our collective bargaining. ...

What we can do for you

2015-05-12

Saco-S council elected representatives negociate with the employer in questions regarding your and other member's occupation at the University of...

Welcome to contact us

2015-05-12

Saco-S is a labor organization for federally employed academics. As a member of a Saco trade union you are included in our collective bargaining.

Saco-S och SULF

2015-05-05

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, utvecklar och förbättrar anställningsförhållanden för Sveriges akademiker. Saco-S organiserar Sacos...

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

2015-05-05

<p>Au&eth;ur Magn&uacute;sd&oacute;ttir<br /><a href="mailto:audur.magnusdottir@gu.se">audur.magnusdottir@gu.se<br /></a>031-786 46 26</p> <p>Maria...

Universitetsbiblioteket

2015-05-05

<p>Fredric Gunve<br /><a href="mailto:fredric.gunve@gu.se">fredric.gunve@gu.se</a></p> <p>Maria Nordqvist<br /><a...

Samhällsvetenskapliga fakulteten

2015-05-05

<p>Maria Nordqvist<br /><a href="mailto:maria.nordqvist@gu.se">maria.nordqvist@gu.se<br /></a>031-786 30 32</p> <p>Au&eth;ur...

Sahlgrenska Akademin

2015-05-05

<p>Ivar Armini<br /><a href="mailto:ivar.armini@gu.se">ivar.armini@gu.se<br /></a>031-786 65 10</p> <p>Klas Eriksson<br /><a...

Naturvetenskapliga fakulteten

2015-05-05

<p>Ivar Armini<br /><a href="mailto:ivar.armini@gu.se">ivar.armini@gu.se<br /></a>031-786 65 10</p> <p>Fredric Gunve<br /><a...

Konstnärliga fakulteten

2015-05-05

<p>Maria Ahlstedt <br /><a href="mailto:maria.ahlstedt@gu.se">maria.ahlstedt@gu.se<br /></a>031-786 10 77</p> <p>Erika J&ouml;nsson<br /><a...

Visa fler