Arbetsplatsombud

Publicerad: Måndag 1 jun 2020

Senast uppdaterad: Måndag 18 sep 2023

Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets inblick i verksamheten och den direkta kontakten med medlemmarna på respektive arbetsplats underlättar kontakt och informationsspridning mellan medlemmar och Saco-S-rådet. Ett arbetsplatsombud är därför en viktig kugge för att ge bästa möjliga service till våra medlemmar.

Arbetsplatsombudet är också Saco-S-rådets och medlemmarnas representant på institutionen och ska samverka enligt samverkansavtalet inför de beslut som fattas på institutionsnivå.

Arbetsplatsombud per fakultet

Humanistisk fakultet

Medicinsk fakultet

Samhällsvetenskaplig fakultet

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Övriga enheter