Samhällsvetenskaplig fakultet

EDÅ/Cedar Johan Junkka
Ekonomisk historia Lars-Fredrik Andersson
Geografi Carina Keskitalo
Geografi ers Håkan Appelblad
Handelshögskolan Peter Franck
Handelshögskolan Anna Thorsell
   
Informatik Dan Johansson
Juridik Johan Holm
Kost- och måltidsvetenskap vakant
Pedagogik vakant
Psykologi Ingrid Schele
   
Socialt arbete Katarina Andersson
Socialt arbete Ove Grape
Sociologi Lena Karlsson
Sociologi Mikael Goossen
Statsvetenskap David Feltenius
Statsvetenskap Katarina Roos
Tillämpad utbildningsvetenskap Linnea Talltjärn
Tillämpad utbildningsv ers Helena Karlsson