Lönerevison 2020-2023

Den 2 februari blev Saco-S-rådet vid Umeå universitet och arbetsgivaren överens om ett treårigt lokalt kollektivavtal om löner för perioden 2020-10-01 – 2023-09-30.

Publicerad: Måndag 8 feb 2021

Senast uppdaterad: Måndag 8 feb 2021

Avtalet innehåller tre revisionstidpunkter: 1 oktober 2020, 1 juni 2021 och 1 oktober 2022, och omfattar Saco-medlemmar med undantag för doktorander och amanuenser. Parterna kommer att inleda förhandlingar om nya doktorand-, amanuens- samt övriga lokala löneavtal inom kort. Mer information angående de delarna lämnas så snart parterna enats.

Nya löner för första revisionsperioden innebär en generell höjning för alla medlemmar med 1,9 % och gäller retroaktivt från 1 oktober 2020. Den nya lönen kommer att utbetalas från och med februari- eller marslönen 2021.

Hänsyn till avsteget från individuell lönesättning har tagits genom ett tidigareläggande av avtalets andra revisionstidpunkt, då även individuella prestationer för första revisonsperioden ska beaktas. För denna revision ska således prestationer under perioden 2019-10-01—2021-05-31 beaktas. Här anger avtalet ett löneökningsutrymme om lägst 2,2 % för individuell fördelning. Nya löner ska gälla från 1 juni 2021 och lönesättande samtal eller individförhandlingar mellan chef och Saco-S ska ske under höstterminen 2021 och ny lön planeras att betalas ut i slutet av året. De nya lönerna kommer att gälla retroaktivt från 1 juni. Detaljerad information kommer inom kort.

Vid sista revisionstidpunkten 2022-10-01 gäller individuell lönesättning och sifferlöst lokalt avtal.

Inför individförhandlingarna i höst kommer vi som vanligt att skicka ett underlag där du redovisar dina prestationer under perioden 2019-10-01-2021-05-31.

Vi återkommer senare under våren om vilka som omfattas av lönesättande samtal.

Har du frågor kan du vända dig till oss på Saco-S-rådets kansli via epost: saco@adm.umu.se.