Saco-S-rådet

Rådet består av representanter utsedd av varje Saco-förbund med medlemmar anställda inom myndigheten. Antalet representanter beror på antalet medlemmar. Alla förbund har rätt till minst en representant i rådet.

Publicerad: Tisdag 2 jun 2020

Senast uppdaterad: Onsdag 2 jun 2021

Verksamhetsperiod 2021-05-27--2022-05-31

Akademikerförbundet SSR
Inger Ekman, Socialt arbete

Akavia
Ingen representant utsedd.

DIK
Helena Lindblom, Universitetsbiblioteket
Stefan Fleig, Universitetsbiblioteket
Maria Nordgren, Universitetsbiblioteket

Fysioterapeuterna
Ingen representant utsedd.

Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA)
Maria Sperens, Samhällsmedicin och rehabilitering

Lärarnas riksförbund (LR)
Ingen representant utsedd.

Kyrkans Akademikerförbund
Ingen representant utsedd.

Naturvetarna
Raviprakash Tumkur Sitaram, Medicinsk biovetenskap
Anna Sjödin, Kost- och måltidsvetenskap

SRAT
Ingen representant utsedd.

Sveriges arkitekter
Jaime Montés Bentura, Arkitekthögskolan

Sveriges farmaceuter
Maria Sjölander, Integrativ medicinsk biologi

Sveriges ingenjörer
Risto Järvi, IT-stöd och systemutveckling
Ingemar Fällman, HPC2N
Per Hörnblad, IT-stöd och systemutveckling
Kristoffer Olsson, IT-stöd och systemutveckling
Maria Edblom Tauson, IT-stöd och systemutveckling

Sveriges läkarförbund
Thomas Brännström, Medicinsk biovetenskap
Bengt Johansson, Klinisk fysiologi

Sveriges psykologförbund
Ingen representant utsedd.

Sveriges skolledarförbund
Ingen representant utsedd.

Sveriges tandläkarförbund (STF)
Majid Ebrahimi, Odontologi

Sveriges veterinärförbund
Ingen representant utsedd.

SULF
Berit Bergström, gemensamma funktinoer
Christina Boström, Statsvetenskap
Per Boström, Språkstudier
Johan Eliasson, Datavetenskap
Merja Ellefson, Kultur- och medievetenskaper
Peter Franck, Handelshögskolan
Anna Gustavsson, Fysiologisk botanik
Johan Holm, Juridik
Carl-Magnus Häggström, Tillämpad utbildningsvetenskap
Hans Jörgensen, Ekonomisk historia
Carina Keskitalo, Geografi
Håkan Lindkvist, Matematik och matematisk statistik
Per Lundgren, Klinisk vetenskap
Ron Mahieu, Tillämpad utbildningsvetenskap
Ingmarie Mellenius, Språkstudier
Olov Nilsson, Integrativ medicinsk biologi
Charlott Nyman, Sociologi
Tobias Näslund, Folkhälsa och klinisk medicin
Johan Pålsson, Tillämpad fysik och elektronik
Louise Rönnqvist, Psykologi
Jenny Sullivan Hellgren, Naturvetenskapernas och matemat didaktik
Åse Tieva, Universitetspedagogik och lärandestöd
Mikael Wiberg, Informatik
Gunnar Wästle, Tillämpad utbildningsvetenskap