Styrelse

Publicerad: Tisdag 2 jun 2020

Senast uppdaterad: Tisdag 8 feb 2022

Mandatperiod: 2021-05-27--2022-05-31

Ordinarie ledamöter:
Håkan Lindkvist, SULF, ordförande
Johan Pålsson, SULF, vice ordförande
Berit Bergström, SULF, sekreterare
Thomas Brännström, Läkarförbundet
Risto Järvi, Sveriges ingenjörer
Per Lundgren, SULF
Maria Nordgren, DIK
Anna Sjödin, Naturvetarna

Suppleanter:
Charlott Nyman, SULF
Per Boström, SULF
Åse Tieva, SULF