När betalas de nya lönerna ut?

Utfallet av revision 2020 kommer med maj-lönen 2021 för de flesta och gäller retroaktivt från 1/10-2020. Ifall det blir justeringar i oenighetsförhandlingarna justeras lönen till juni-lönen.

Doktoranderna revision och nya stege kommer att komma med juni-lönen och gäller retroaktivt från 1/1-2021.