Lagar och förordningar

Sammanställning av lagar som berör högskolan och arbetslivet i sin helhet.

Publicerad: Måndag 26 apr 2021

Senast uppdaterad: Lördag 1 maj 2021