Doktorandstege

Lokalt kollektivavtal om lönesättning och lönestege för doktorander som gäller [efter förhandling avslutad 2021-05-03] fr.o.m. 2021-01-01

Publicerad: Lördag 17 apr 2021

Senast uppdaterad: Onsdag 26 maj 2021

Steg Villkor Lön (vid heltids- anställning)*
samt nivåpåslag**
A Lägsta ingångslön 28 200 kr
B Uppnått ett års nettostudietid 28 700 kr (+500)
C Genomfört halvtidsuppföljning eller avlagd licentiatexamen *** 30 200 kr (+1 500)
D Uppnått tre års nettostudietid 31 700 kr (+1 500)
E Avlagt doktorsexamen **** 33 200 kr (+1 500)


* Justerad från och med den 21-01-01 enligt lokalt avtal om löner för doktorander m.fl. vid SLU (SLU ID: SLU.ua.2021.2.5.2-1857).

** Då SLU:s möjligheter att rekrytera doktorander ska vara vägledande vid bestämmande av ingångslön kan högre ingångslön avtalas. Dessa doktorander ska erhålla de nivåpåslag som avtalats.

*** Lön enligt nivå C erhålls retroaktivt efter slutförd halvtidsuppföljning från den första i månaden efter två års nettostudietid uppnåtts.

**** Lönen höjs fr.o.m. den månad som anges på examensbeviset. Kopia av examensbevis insänds till personalavdelningen.


I stort ser avtalet likadant ut som den stege som det har varit en överenskommelse om tidigare.