Om du får ersättning från FK

Parterna är enade om att beräkningsdatum för ny lön är 2022-10-01 för de medarbetare som är föräldralediga eller sjukskrivna

Publicerad: Tisdag 10 jan 2023

Senast uppdaterad: Tisdag 10 jan 2023