Om du får ersättning från FK

Parterna är enade om att beräkningsdatum för ny lön är 2021-03-01 för de medarbetare som är föräldralediga eller sjukskrivna

Publicerad: Fredag 28 maj 2021

Senast uppdaterad: Måndag 14 jun 2021