Årsmöte

Publicerad: Lördag 17 apr 2021

Senast uppdaterad: Fredag 7 maj 2021

Kallelse

 • Årsmöte för SACO vid SLU inför verksamhetsåret 2020/21
 • Samtliga SACO-medlemmar vid SLU är kallade till detta årsmöte
  där alla har rösträtt.

  Tid:
       Torsdagen den 29:e april 2021 kl. 10.00 - ca 11.00
  Plats:  Videomöte via Zoom dit alla kan koppla upp sig till
  Zoom:  Meeting ID: xxx
              Passcode: xxx
           
  I anslutning till årsmötesförhandlingarna ges även information och möjlighet till allmän diskussion.

  Nomineringar och motioner
  Nomineringar till styrelsen ska vara valberedningen tillhanda senast 13 april 2021.

  Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 8 april 2021.

 • Förslag till föredragningslista för årsmötesförhandlingarna: