Medlemsantal

Så här var medlemsfördelningen 11/08-2021

Publicerad: Lördag 17 apr 2021

Senast uppdaterad: Onsdag 18 aug 2021

Förbund Medlemskap i förstahands- förbundet Andrahands- medlemskap genom dubbelanslutning Totalt per förbund
Akademikerförbundet SSR 39 2 41
Akavia 118   118
DIK 59   59
Fysioterapeuterna 3   3
Lärarnas Riksförbund 15   15
Naturvetarna 918 4 922
SRAT 1   1
Sveriges Arkitekter 63   63
Sveriges Farmaceuter 2   2
Sveriges Ingenjörer 83   83
Sveriges Läkarförbund 1   1
Sveriges Psykologförbund 1   1
Sveriges Skolledarförbund 1   1
Sveriges universitetslärare och forskare 448 309 757
Sveriges Veterinärförbund 140 50 190

Totalsumma


1921