Medlemsantal

Så här var medelsfördelningen 1/8-2022

Publicerad: Lördag 17 apr 2021

Senast uppdaterad: Söndag 13 feb 2022

Förbund Medlemskap i förstahands- förbundet Andrahands- medlemskap genom dubbelanslutning Totalt per förbund
Akademikerförbundet SSR 46 2 48
Akavia 120   120
DIK 62   62
Fysioterapeuterna 3   3
Lärarnas Riksförbund 12   12
Naturvetarna 935 3 938
SRAT 1   1
Sveriges Arkitekter 62   62
Sveriges Farmaceuter 2   2
Sveriges Ingenjörer 80   80
Sveriges Läkarförbund 1   1
Sveriges Psykologförbund 1   1
Sveriges Skolledarförbund 1   1
Sveriges universitetslärare och forskare 442 308 750
Sveriges Veterinärförbund 139 51 190

Totalsumma


1907