Medlemsantal

Så här var medelsfördelningen 19/9-2022

Publicerad: Lördag 17 apr 2021

Senast uppdaterad: Tisdag 20 sep 2022

Förbund Medlemskap i förstahands- förbundet Andrahands- medlemskap genom dubbelanslutning Totalt per förbund
Akademikerförbundet SSR 56 1 57
Akavia 125   125
DIK 61   61
Fysioterapeuterna 3   3
Lärarnas Riksförbund 10   10
Naturvetarna 967 2 969
SRAT 1   1
Sveriges Arkitekter 59   59
Sveriges Farmaceuter 2   2
Sveriges Ingenjörer 84   84
Sveriges Läkarförbund 1   1
Sveriges Psykologförbund 1   1
Sveriges Skolledarförbund 1   1
Sveriges universitetslärare och forskare 421 296 717
Sveriges Veterinärförbund 138 49 187

Totalsumma


1929