Saco-S SLU styrelse

Publicerad: Torsdag 28 apr 2022

Senast uppdaterad: Fredag 1 jul 2022


Maja Reizenstein   -   ordförande
Miljöpanalytiker

Institutionen för akvatiska resurser
Drottningholm

Tel: 010-478 4240
e-post: saco.ordf@slu.se 

Peder Axensten   -  1:e vice ordförande & inrikting arbetsmiljö
Systemutvecklare

Institutionen för skoglig resurshushållning
Umeå

Tel: 090-786 8500
e-post: saco.peder@slu.se Andrus Kangro
   -   2:e vice ordförande & webbmaster
Forskningsledare

Institutionen för biosystem och teknologi 
Alnarp

Tel: 040-41 5479
e-post: saco.andrus@slu.se 

Katja Puustinen   -   sekreterare
Klinikveterinär

Universitetsdjursjukhuset [UDS]
Ultuna

Tel: 018-67 1085
e-post: saco.katja@slu.se 

Annie Drottberger   -   doktorandrepresentant
Doktorand

Institutionen för biosystem och teknologi
Alnarp

Tel: 040-41 5493
e-post: saco.annie@slu.se 

Örjan Berglund   -   ledamot
Forskare

Institutionen för mark och miljö
Ultuna

Tel: 018-67 1186
e-post: saco.orjan@slu.se 


Annelie Carlsson
   -   ledamot
Projektledare

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa [HMH]
Skara

Tel: 0511-6 7137
e-post: saco.annelie@slu.se 

Andreas Gulde   -   ledamot
Kemist

Institutionen för vatten och miljö
Ultuna

Tel: 018-67 3173
e-post: saco.andreas@slu.se 

Malin Hagberg Gustavsson   -   ledamot
Koordinator

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Ultuna

Tel: 018-67 1438
e-post: saco.malin@slu.se 

Lars Lundqvist   -   ledamot
Forskare

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Umeå

Tel: 090-786 8407
e-post: saco.lunkan@slu.se 

Anna Morén   -   ledamot
Marknadsförare

Fakulteten för skogsvetenskap
Umeå

Tel: 090-786 8119
e-post: saco.anna@slu.se