Ny ordförande

Vid årsmötet i april valdes en ny styrelse för Saco-S vid SLU för verksamhetsåret 2022/2023. Styrelsen består av samma personer, men med mig som ny ordförande och Peder Axensten som ny 1:e vice ordförande. Det känns både roligt och utmanande att leda Saco-S på SLU. Det är tryggt att jobba tillsammans med en erfaren och kompe-tent styrelse.

Publicerad: Fredag 1 jul 2022

Senast uppdaterad: Fredag 1 jul 2022

Som nyvald ordförande vill jag tacka för förtroendet. Jag fortsätter arbetet med att företräda er som med-lemmar, bevaka era rättigheter enligt arbetslagstift-ning, stötta skyddsombud och därmed åstadkomma förbättrade arbetsmiljöer, skapa bra samtalsklimat med arbetsgivaren – på det stora hela handlar det om att bidra till att SLU utvecklas till en än bättre arbets-plats.

Jag är biolog och har min arbetsplats på institutionen för akvatiska resurser i Drottningholm. Jag har arbetat fackligt i många år och jag har bibehållit mitt engage-mang genom åren. Jag ser uppdraget som angeläget och ansvarsfullt. Trots motgångar, som oundvikligen sker, är jag övertygad om att det går att göra saker bättre nästa gång. Nyvunnen kunskap, erfarenhet och ett mått av envishet gör det möjligt att fortsätta arbetet.

Resterande delen av 2022 kommer jag och styrel-sen ha fokus på främst två stora frågor: lönerevis-ionen som startar i september och SLUs arbets-tidsavtal.

Ni är alla välkomna att höra av er till någon i styrel-sen med frågor. Alla kontaktuppgifter finns här.

Hela styrelsen önskar er alla en trevlig sommar!

/Maja Reizenstein, ordförande Saco-S SLU