Styrelsens verksamhet

Arbete i den lokala Saco-S-föreningen

Publicerad: Lördag 17 apr 2021

Senast uppdaterad: Onsdag 5 maj 2021

För att effektivisera styrelsearbetet har vi delat upp arbetsuppgifter mellan oss i styrelsen utifrån olika ansvarsområden som exempelvis lön, samverkan, arbetsmiljö, medlemsvård och medlemsrekrytering.

Styrelsemötena dokumenteras genom protokoll/minnesanteckningar.

Vi ser årligen över styrelsens verksamhet och arbetsformer och tar varje år fram en verksamhetsplan med ett övergripande mål för verksamhetsåret. Baserat på den beslutar vi om en aktivitetsplan utifrån de mål och fokusområden som vi satt upp.