Styrelsemöten

Föredragningslista

Publicerad: Onsdag 28 apr 2021

Senast uppdaterad: Måndag 13 jun 2022

Verksamhetsårets tredje möte. 
Fredagen den 17:e juni 2022  kl. 09.30-11.30

Föredragningslista:

 1. Mötet öppnas
 2. Utseende av justeringsperson
 3. Föregående protokoll (bilaga på styrelsens SharePoint)
 4. Fastställande av dagordning (inkl. anmälan av övriga frågor)
 5. Pågående processer, förhandlingar och nyjeter
  - RALS
  - UDS
  - Grimsö
  - Balsgård
  - Inst. för ekonomi
  - SLU:s styrelsemöte
  - Naturvetarnas ordförandekonferens
  - Infrastrukturråd
 6. Internat
 7. Övriga ärenden
  - Nyhetsbrev
  - ...
 8. Nästa möte - augusti
 9. Mötet avslutas