Styrelsemöten

Föredragningslista

Senast uppdaterad: Fredag 20 jan 2023

Verksamhetsårets nionde möte. 
Tordagen den 17:e januari 2023  kl. 09.00-12.00

Föredragningslista:

 1. Mötet öppnas
 2. Utseende av justeringsperson
 3. Fastställande av dagordning (inkl. anmälan av övriga frågor)
 4. Föregående protokoll (bilaga på styrelsens SharePoint)
 5. Val av sekreterare
 6. Pågående processer, förhandlingar och nyheter
  - UDS/VH, integrationsprojektet
  - VH/NJV
  - Arbetstidsavtal
  -
 7. Individärenden
 8. Kommunikation
  - Medelemsaktiviteter
  - Lokal representation
 9. RALS
  - Vad händer nu
  - Enkät
  - Likvärdiga arbeten - diskussion
 10. Övriga frågor
 11. Nästa möte - 14 februari
 12. Mötet avslutas