Styrelsemöten

Föredragningslista

Publicerad: Onsdag 28 apr 2021

Senast uppdaterad: Torsdag 9 sep 2021

Verksamhetsårets tredje möte.
Tisdagen den 14:e septemner 2021  kl. 09.15-11.30

Föredragningslista:

 1. Mötet öppnas
 2. Utseende av justeringsperson
 3. Föregående protokoll (bilaga på styrelsens SharePoint)
 4. Fastställande av dagordning (inkl. anmälan av övriga frågor)
 5. Allmän information inkl pågående förhandlingar
 6. Arbetsmiljögrupper
  - Strategidiskussion
 7. URA
  - Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands
  - Interninformation
 8. Arbetstider och arbete efter corona
 9. Medlemsenkät
 10. Övriga frågor
 11. Nästa möte 2021-10-19
 12. Mötet avslutas