Styrelsemöten

Föredragningslista

Publicerad: Onsdag 28 apr 2021

Senast uppdaterad: Måndag 12 sep 2022

Verksamhetsårets femtemöte. 
Tisdagen den 20:e september 2022  kl. 09.00-12.00

Föredragningslista:

 1. Mötet öppnas
 2. Utseende av justeringsperson
 3. Fastställande av dagordning (inkl. anmälan av övriga frågor)
 4. Föregående protokoll (bilaga på styrelsens SharePoint)
 5. Pågående processer, förhandlingar och nyheter
  -Information från UN
  - Information om arbetsmiljöorganisationen
  - Flytt av kansli
  - ISR Ultuna-fackets uppföljning
  - UDS/VH, integrationsprojektet
  - Grimsö
  - Akva
  - Biblioteket
  - Inst. för ekonomi
  - Individärenden
 6. Informationsmöte med Saco-medlemmar på ints. för ekologi
 7. RALS
 8. Avstämning av tid/omfattning fackligt arbete
 9. Internatet 10-11 oktober
 10. Övriga frågor
 11. Nästa möte - 25 oktober
 12. Mötet avslutas