Styrelsemöten

Föredragningslista

Senast uppdaterad: Fredag 22 sep 2023

Verksamhetsårets femte möte.
Tisdagen den 26:e september 2023  kl. 09.00-12.00

Föredragningslista:

 1. Mötet öppnas
 2. Utseende av justeringsperson
 3. Adjungering till styrelsen
 4. Fastställande av dagordning (inkl. anmälan av övriga frågor)
 5. Föregående protokoll (bilaga på styrelsens SharePoint)
 6. Rapporter
  - UN 6 september
  - Rapport från de olika fakultetsnämnderna
  - Biblioteket, Umeå
 7. Pågående processer, förhandlingar och nyheter
  - Almän info
  - UDS/VH, integrationsprojektet
  - Omorganisation LTV
  - Arbetstidsavtal, riksskogstaxeringen
  - Skyddsombud
  - SLUPA - postdockförening
  - SULF lokalförening
 8. Individärenden
 9. RALS
  - Lägesrapport
 10. Kommunikation och information
  - Rapport från kommunikationsgruppen
  - Vad händer i höst? 2024?
 11. Övriga frågor
  - Stadgeförändringar
  - Internat
  - Stretegi - våra prioriteringar
 12. Punkter till To Do List
 13. Nästa möte -  24 oktober
 14. Mötet avslutas