Styrelsemöten

Föredragningslista

Senast uppdaterad: Onsdag 17 maj 2023

Verksamhetsårets andra möte. (första var det konstituerande)
Tisdagen den 9:e maj 2023  kl. 09.00-12.00

Föredragningslista:

 1. Mötet öppnas
 2. Utseende av justeringsperson
 3. Fastställande av dagordning (inkl. anmälan av övriga frågor)
 4. Föregående protokoll (bilaga på styrelsens SharePoint)
 5. Rapporter
  - SLU:s styrelse
  - Naturvetarnas ordförandekonferens
 6. Pågående processer, förhandlingar och nyheter
  - Almän info
  - UDS/VH, integrationsprojektet
  - Arbetstidsavtal
 7. Individärenden
 8. RALS
  - Info
  - Tidsplan
 9. Fördelning av förtroendetid
 10. Punkter till To Do List
 11. Nästa möte -  xx nnn
 12. Mötet avslutas